De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Eerstvolgende vergaderingen

  • Commissie Verkeer en Infrastructuur
  • Commissie Financiën


Overzicht

Commissie Financiën

Commissie intergemeentelijke samenwerking

Commissie Persoonsgebonden zaken

Commissie Verkeer en infrastructuur