Ons schepencollege bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de algemeen directeur. De burgemeester zit de wekelijkse vergadering van het schepencollege voor. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Chris De Wispelaere

CD&V

Burgemeester 

 

  
 • Algemene coördinatie en administratie
 • Bevolking en burgerlijke stand
 • Politie, veiligheid en brandweer
 • Begraafplaatsen
 • Inspraakvergaderingen
 • Gemeentelijk patrimonium
 • Ruimtelijke ordening, RUP's 
 • Informatie en informatisering  

Korfbalstraat 16
9920 Lovendegem 

TEL: 09 372 98 74
GSM: 0475 75 11 99


 burgemeester@lovendegem.be 

Ivan Goethals

CD&V

1ste schepen

 
 • Openbare werken, riolering, grachten
 • Sport en recreatie, sportinfrastructuur
 • Groenvoorzieningen, parken, plantsoenen, voetwegels 
 • Land- en tuinbouw

 

Oostveld Kouter 12
9920 Lovendegem 

TEL: 09 372 76 93
GSM: 0477 50 48 07

                       

ivan.goethals@lovendegem.be

Katja Beuckelaers

CD&V

2de schepen 
 • Personeel, gelijke kansen                       
 • Onderwijs 
 • Kinderopvang
 • Jubilea
 • Ontwikkelingssamenwerking

Vellare 105
9920 Lovendegem 

TEL: 09 378 24 22
GSM: 0478 63 65 75          
           
katja.beuckelaers@lovendegem.be

Gerrit Van Brabandt

Open VLD

3de schepen

 
 •  Cultuur, 11 juli-viering
 •  Leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid
 •  Bibliotheek
 •  Tewerkstelling, PWA, gehandicaptenbeleid
 •  Volksgezondheid en hygiëne

Kerkelanddreef 12
9920 Lovendegem 

TEL: 09 372 89 00

     
           
gerrit.vanbrabandt@lovendegem.be 

 

Vincent Laroy

Open VLD

4de schepen

 
 • Financiën en begroting
 • Verkeer, mobiliteit, verkeersinfrastructuur
 • Energie, nutsvoorzieningen, openbare verlichting
 • Lokale economie, middenstand, markten
 • Toerisme
 • Feestelijkheden
Varensbos 39 
9920 Lovendegem 

GSM: 0495 21 56 88

vincent.laroy@lovendegem.be
            

Caroline Fredrick

CD&V

5de schepen

 
 • OCMW-voorzitter
 • Huisvesting, Sociale woningbouw
 • Jeugd en speelpleinwerking
 • Public Relations, ontvangst nieuwe inwoners
 • Seniorenbeleid

Pyramidestraat 21
9920 Lovendegem 

GSM: 0474 49 04 87 

caroline.fredrick@lovendegem.be

 

Conny Martens
 
 • Algemeen directeur waarnemend

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem 

TEL: 09 370 70 11 

secretaris@lovendegem.be