Mobiliteitsplan

Op 30 augustus werd door de Gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan definitief goedgekeurd. Dit plan is er gekomen na een uitgebreide inspraak- en informatiecampagne met de bevolking (maart 2016 en najaar 2017) en verschillende overlegmomenten met de diensten Mobiliteit van de provincie en het Vlaamse Gewest.

Dit plan heeft 5 uitgewerkte doelstellingen:

  • De verkeersveiligheid verhogen met onder andere een betere oversteekbaarheid van de Grote Baan, de aanleg en heraanleg van fietspaden en het verminderen van de snelheid van het autoverkeer;
  • De verkeersleefbaarheid verbeteren door het invoeren van aangepaste snelheidsregimes met duidelijke afbakening van de zones 30/50/70 waarbij alle woonstraten zullen evolueren naar een zone 30, een aangepaste weginrichting in verblijfsgebieden en maatregelen in de doortocht Vinderhoute (Drongensesteenweg);
  • De bereikbaarheid in stand houden en verbeteren door de aanleg van fietspaden (Vellare, Appensvoordestraat, Pyramidestraat,…), de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van de brug R4 om zo gemakkelijker de Brugse vaart te kunnen oversteken,…;
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid door het ondersteunen van autodeelorganisaties zodat het niet nodig is om zelf een auto te kopen, de aanleg van verhoogde busperrons zodat instappen makkelijker kan, het verbeteren van de wandelroutes naar bushaltes,… In de dorpskernen worden zoveel mogelijk hindernissen weggewerkt (hoge boordstenen, schuine stoepen,…);
  • Aandacht voor milieu en natuur door het streven naar minder uitstoot van schadelijke stoffen door het nemen van maatregelen die aanzetten om meer (elektrisch) te fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten.

Hieronder vindt u de lijst het volledige Mobiliteitsplan!