Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden van belastingen zijn: de milieubelasting, belasting tweede verblijven,… Een retributie daarentegen is een billijke vergoeding voor een prestatie door de gemeente geleverd. Voorbeelden daarvan zijn: retributie verkoop vuilniszakken, …

De belastingen kunnen verder opgesplitst worden in belastingen die de gemeente door middel van het sturen van een aanslagbiljet zelf int, bv. de milieubelasting, de belasting tweede verblijven, de activeringsheffing, de belasting op leegstand. Ook zijn er belastingen die contant worden geïnd, bv. de belasting op de afgifte van een elektronische identiteitskaart. 

 Algemeen

 
 
   

 Bevolking

 
 
   

 Buitenschoolse Opvang 

 
 
   

 Gebruik diensten, materiaal en infrastructuur

 
 
 

 Politie

 

 Handel en lokale economie

 
 
   

 Infrastructuur en mobiliteit

 
 
   

 Omgeving

 
 
   

 Varia

 
 
   

Verenigingen