Administratief en Cultureel Centrum (ACC)

De ontwerpopdracht voor het nieuwe administratief en cultureel centrum werd toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap BRUT/ABT uit Antwerpen.

27.07.2017

Het college van burgemeester en schepenen volgde het advies van de jury en besliste op 25 juli om de opdracht te gunnen. Na een verplichte standstillperiode van 15 dagen kan de opdracht dan definitief worden gesloten.

Zeventien ontwerpbureaus dongen mee naar de opdracht om het nieuwe administratief en cultureel centrum, dat op de braakliggende terreinen naast de buitenschoolse kinderopvang De Speelboom moet komen, te ontwerpen. Na een eerste selectiefase vielen er tien bureaus af. Van de zeven overblijvers waren er nog drie die te kennen gaven dat zij niet verder wilden deelnemen. De vier overblijvers stelden uiteindelijk hun project voor aan de jury.

Het ontwerp van BRUT/ABT kon de jury het meest overtuigen. Een logische inplanting, een groot gevoel van flexibiliteit en een kleine ondergrondse parking waren de grote pluspunten. Ook op vlak van duurzaamheid scoorde BRUT/ABT ook het best. We gaan nu met de collega’s van Waarschoot en Zomergem bekijken welke input zij hebben voor dit project en daarna kan de ontwerper echt aan de slag.